Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Karolína Presová je další ženou v seriálu rozhovorů. Stojí za společností Replug, která si za své vzala oblast “digitálního well-beingu”. Co to znamená a co je cílem Replug a jak na digitální well-being?
vložila 30.11.0001
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Karolína Presová je další ženou v seriálu rozhovorů. Stojí za společností Replug, která si za své vzala oblast “digitálního well-beingu”. Co to znamená a co je cílem Replug a jak na digitální well-being?

Co si máme pod termínem digitální well-being představit?

Představte si, že je váš telefon jako jakýkoliv jiný nástroj. Berete ho do rukou jen když sami chcete a potřebujete, ne pokaždé když zazvoní notifikace nebo cinkne email. Pomáhá vám práci zefektivňovat, ale neodvádí vaši pozornost na sítě nebo k seriálům, i když víte, že musíte něco dokončit do práce. Znamená to také to, že online svět nemá negativní vliv ani na vaše celkové prospívání - neodkládáte spánek kvůli seriálům nebo skrolování, ráno startujete v klidu a nenecháte si minutu po probuzení do mysli vplout zprávy, posty, emaily od někoho dalšího. Divila byste se, ale z našich průzkumů vyplývá, že přes 70 % lidí jde do 5 minut po probuzení na sociální sítě, což způsobuje stres v době, kdy bychom měli pomalu začínat nový den. Digitální well-being je zkrátka prospívání v digitálním světě bez negativních efektů. Bez toho, aby technologie brala náš čas a pozornost více, než je potřeba. To se ale u většiny lidí neděje. Já do zdravého digitálního well-beingu řadím i pozornost k sobě a ostatním. Průměrně se na telefon podíváme více, než se sami sebe zeptáme, jak se vlastně máme, oddalujeme se od vlastního prožívání. Současně také studie ukazují, že pouhá přítomnost telefonu narušuje vztahy, míru empatie a důvěru mezi lidmi. A bez kvalitních vztahů máme tendence do digitálního světa utíkat mnohem častěji.  

Máte vlastní negativní či pozitivní zkušenosti s vlivem moderních technologií na mysl člověka? Můžete je čtenářkám přiblížit?

Když jsem pracovala v Jakartě, tak jsem v rámci své práci musela používat Instagram. V Indonésii to funguje tak, že se první navazuje osobní vztah a pak ten pracovní. Moji obchodní partneři i zaměstnanci potřebovali vědět, co jsem měla na oběd nebo kam jedu o víkendu na výlet, abychom se byli schopni dostat na pracovní úroveň. Tenkrát mě Instagram spokl, trávila jsem tam tolik času a hodnota, kterou mi to dávalo, byla velmi malá. Nicméně jsem sledovala, kolik lidí příspěvky sleduje, postovala jsem víc a víc a postupem času zjistila, že například schválně fotím některé fotky na výšku, jen aby to byl lepší fit na instastories. V ten okamžik jsem si uvědomila, že kvůli tomu, aby to sedlo na sociální síť, překrucuji vlastní fotky a zážitky. To byl okamžik, kdy jsem si začala brát od digitálního světa odstup a dělat si z něj opravdu jen nástroj. Začala jsem tak pomáhat nejen sobě, ale i kolegům, přátelům a jejich širokému okruhu známých. A tak vzniklo Replug me.

Moderní technologie by nám měly ulehčovat  práci, chytrá zařízení se stala prodlouženou rukou, na téměř jakýkoliv dotaz hledáme odpověď ve vyhledávači a děti uspává tablet. V době karantény se virtuální realita stala dennodenní nutností. Jaký dopad mají moderní technologie na mysl dítěte a mladého dospělého?

Za poslední roky jsme úzce pracovali s více než 6000 dětmi různých věkových kategorií. Pozorujeme u nich pokles v soustředění, což dokládají i četné vědecké studie z posledních let. To stejné se ovšem týká i dospělých. U dětí si všímáme ještě jiných dopadů - děti kvůli Instagramové realitě často přizpůsobují svoji osobnost a ukazují jen to, co je “lajkované”. To, co není oblíbené, i když je samotné to baví, skrývají, nemluví o tom. Bojí se projevit ve své autentičnosti, protože sociální sítě je učí hrát na výkon. Současně je také dost znát změna v přátelstvích. Když se dětí ptáme, co jim digitální svět přináší a bere, tak mezi tím, co jim bere nejčastěji zaznívá čas, sebevědomí a kvalitní vztahy, jak v rodinách, tak mezi kamarády, Pamatuji si na jednoho chlapce na střední škole, který nám řekl, že by si ze všeho nejvíce přál, kdyby mu někdo opravdu věnoval pozornost, bez toho aniž by u toho byl na mobilu. 

Jaké jsou první signály závislosti či přesycení na moderních technologií u dětí (zkušený dospělý snad dokáže říci dost a vypnout obrazovku a filtrovat informace)? 

Dospělí by to měl dokázat, bohužel tomu není vždy tak. Proto se velká část naší práce zaměřuje i na práci s veřejností a na prevenci v širší společnosti. Máte ale pravdu v tom, že děti více potřebují pomoct nastavit zdravé digitální návyky. Potřebují také provést online světem, vysvětlit, jak funguje a kde jsou jeho úskalí. Závislost se nejen u dítěte, ale i u dospělého projevuje tak, že mobil nebo hry se stávají středobodem jeho dní. Odkládá osobní život, aby byl na mobilu, zanedbává koníčky, jídlo, rodinu, přátele jen proto, aby byl hrál nebo byl online. Vybavuji si jednoho klienta, který se nám svěřoval, že se kvůli tomu, že chce věnovat víc času hrám, rozešel s přítelkyní a nepřišlo mu to ani nijak zvláštní. Teď zpětně vidí, že mu hry vzaly roky života a i přátele.

Zpět ke společnosti Replug. Co Vás přivedlo na myšlenku spuštění firmy pečující o digitální well-being? 

Od dětství mě baví pozorovat lidi, chování společnosti a její změny. Když jsem k tomu přidala ještě sociologické vzdělání a odjela do Indonésie, která v době, kdy jsem tam žila, procházela relativně silným digitalizačním procesem v tom smyslu, že čím dál více lidí bylo online. Internet se zlevňoval. Za několik měsíců jsem viděla, co to dokáže udělat s rodinami, firmami, páry nebo dětmi. Vytratily se základy mezilidský vazeb, klesala empatie, lidé se nedokázali soustředit, spousta lidí měla problémy se sebevědomím kvůli tomu, jak se neustále srovnávají s dokonalým online světem. Začala jsem tedy pořádat diskusní setkání na toto téma a pak workshopy po celé Jávě. Přibyly dokonce i nějaké osobní konzultace ze Singapuru, Thajska nebo Austrálie. To téma mě fascinovalo svým rozsahem a hloubkou a tak jsem v něm pokračovala i po návratu do Česka. Zejména proto, že nechci, abychom se dostali tam, kde mnohé země Jihovýchodní Asie v problému digitálních závislostí. 

Kde se s Replug můžeme setkat? Plánujete workshopy celorepublikově?

Workshopy děláme ve všech krajích jak pro děti, rodiče, tak širokou veřejnost i firmy. Aktuálně jsme jejich část přenesli do online podoby, a protože se nás hodně rodičů ptá nějakých materiálech nebo tipech a radách, tvoříme i online kurz, abychom byli rodičům blíž. Co můžu ovšem doporučit i v časech, které workshopům moc nepřeje, je naše Challenge na webu. Je zdarma a jedná se o počáteční náhled do toho, jak to s těmi technologiemi vlastně máme. Přijde vám 7 mailů s malými offline výzvami. Takže klidně do toho skočte, než se setkáme naživo.

Kdo za Ruplug profesně stojí a s kým spolupracujete?

Můj backround je sociologický a mediální. Kolegyně, které lektorují nebo tvoří programy pro všechny cílové skupiny, se kterými pracujeme, jsou psycholožky se zaměřením na závislostní chování, dětskou psychologii nebo i zážitkovou pedagogiku. Jelikož si téma ve společnosti i mapujeme, kolegyně se také věnují datové analytice a výstupům. Máme také skvělé mentory z technologického světa, marketingu nebo business developmentu, kteří nám pomáhají myšlenku rozvíjet a dávají nám cennou perspektivu pro další práci. 

Aktuálně procházíte Akcelerátorem Cen SDGs, jak se vám dosavadní program líbí? V čem vidíte největší přínos pro váš projekt? 

Prvním akcelerátorem jsme procházeli již před 2 lety v Impact Hubu a byl to pro nás velký posun. Akcelerátor cen SDGs je skvělý v tom, že nám pomáhá se zamyslet nad základy našeho fungování a doplňuje ho o témata, která nejsou tak jednoduše k dostudování, například to, jak na měření společenského dopadu. I komunita projektů v akcelerátoru je vždy přínosem, stejně je to i v tomto.

*******

Asociace společenské odpovědnosti letos již počtvrté udělila Ceny SDGs udržitelným projektům, které mění Česko a svět k lepšímu. Projekty přihlášené do Cen SDGs 2020 mají letos poprvé možnost zapojit se do Akcelerátoru Cen SDGs. Momentálně se tak 25 projektů účastní rozvojového programu a následné individuální akcelerace, která jim pomáhá znásobit pozitivní dopad aktivit, které na podporu SDGs již realizují. Během akcelerace projekty získají odborné vedení, cenné kontakty a praktické rady, jak rozvíjet produkty, služby či nové obchodní metody. Akcelerátor vznikl ve spolupráci Asociace společenské odpovědnosti a Impact Hub, za laskavé podpory společností Google, Unilever a České rozvojové agentury pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí.

 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také