Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Jak být úspěšnější v novém roce? Musíme mít smysluplný cíl, který je pro nás výzvou
vložila 11.1.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Jak být úspěšnější v novém roce? Musíme mít smysluplný cíl, který je pro nás výzvou

Abychom mohli být (nejen) v práci úspěšní a posouvat se dál, je třeba motivovat sebe sama. Kde najít hnací motor? Na to jsem se zeptala psycholožky PhDr. Martiny Trojanové a Bc. Lucie Cieslarové, které pracují jako vedoucí obchodního týmu a koučky.

Jak se motivovat každý den k práci?

Jsou dvě cesty – první je jednodušší, avšak přináší méně energie nazpátek. „Tato cesta je cestou logickou. To znamená, že chodíme do práce nebo vykonáváme činnosti, protože musíme – protože potřebujeme zaplatit složenky,“ říká Lucie.

Je zde více motivace mít na zabezpečení základních potřeb, než se rozvíjet jako člověk nebo posilovat své silné stránky. Při těchto činnostech se motivujeme racionálními důvody, proč máme pracovat. Tato motivace je krátkodobá, což znamená, že ji musíme „sytit“ třeba každý den. Říká se tomu vnější motivace, tzn. něco z okolí nás musí motivovat.

„Druhá cesta je náročnější co se týče uvědomění a porozumění sami sobě, avšak dlouhodobě dává výrazně více energie, naplnění a vnitřního štěstí. Je to cesta skutečného pochopení, co chceme. Ne, co by se mělo, nebo nemělo, ale co naše srdce doopravdy chce. Často to nemusí vůbec dávat smysl,“ pokračuje Lucie a uvádí zajímavý příklad.

„Například pokud budeme skutečně chtít zachraňovat slony v Africe a srdce nás tam potáhne, tak v tom případě se už motivovat nemusíme. Pro ty, kteří nevědí, co skutečně chtějí, doporučuji být nějakou dobu sám/sama. Rozhodně nedělat ten vzorec, který dělá většina z nás. Své vnitřní volání „přebijí“ prací nebo dokonce sloužením druhých. Doporučuji pobyt ve tmě nebo někde na chatě o samotě a „podívat se do svého nitra.“ Pokud se nám to podaří, tak se už motivovat zvnějšku nemusíme, protože nám motivace půjde zevnitř. A ta je vždycky silnější.“

Vědomí, že práci, kterou dělám, mě naplňuje

„Nejdůležitějším hnacím motorem sebe sama je smysluplnost cíle,“ vysvětluje Martina. Měli bychom si najít smysluplnost cíle, ke kterému směřujeme a umět jej jasně pojmenovat. „Vědomí, že práce, kterou dělám, mě odměňuje už tím, že věřím v její význam, je pro mě silně motivační. Ruku v ruce s vizí konkrétného cíle bychom také měli vědět, co nám jeho splnění přinese. A na co se můžeme těšit, až projekt dokončíme, co bude naší odměnou,“ pokračuje Martina.

Drobné odměny během cesty ke konečnému cíli

Martina ještě upozorňuje na to, že jedním ze silných motivátorů jsou právě drobné odměny, které nás ženou vpřed. Umět se pochválit a udělat si denně radost nějakou maličkostí. „Zároveň na sebe nebuďte příliš přísní, nedodržíte-li úplně do puntíku vše, co jste si ten den předsevzali udělat, odměňte se  i tak – třeba za snahu,“ doporučuje.

V neposlední řadě se mnohým z nás lépe pracuje v příjemném a upraveném pracovním prostředí – kytka ve váze, uklizený pracovní stůl, sladěné doplňky, barvy, které máme rádi…

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také