Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Simona Heřtusová: Žena, která se snaží pomoci dětem v Keni
vložila 10.2.2021
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Simona Heřtusová: Žena, která se snaží pomoci dětem v Keni

Simona Heřtusová stojí za obecně prospěšnou společností Centrum Narovinu, která se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni. Jejím hlavním posláním je pomoc vzdělání dětí v Keni, aby měly šanci prožít bezstarostné dětství i lepší budoucnost. Centrum Narovinu podporuje kampaň Česko proti chudobě a cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Stojíte za organizací Centrum Narovinu, jak dlouho už fungujete?

Organizaci jsme zakládaly spolu s kolegyní Danou Feminovou v roce 1995. V roce 2000 proběhly první cesty do Afriky a začaly jsme organizovat rozvojové projekty podporující vzdělání a zdraví především dětí v Keni.

Jaké je vaše hlavní poslání?

Hlavním posláním je podpora vzdělání dětí v Keni, aby měly šanci prožít bezstarostné dětství i lepší budoucnost. Ale tím, co děláme v daleké Keni, přispíváme také k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, ke zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích a k prevenci diskriminace a rasismu v naší společnosti. 

Jak dlouho už fungujete a jak vás napadlo Centrum Narovinu založit?

V roce 1995 byly impulsem myšlenky Humanistického hnutí, rozvoj občanské společnosti a kulturně společenské aktivity v České republice. Poté jsme naši činnost rozšířili a v globálních souvislostech viděli, že to, co se děje v jedné části naší planety ovlivňuje životy lidí v jiné části. To, že ve 21. století žije stále tolik lidí v extrémní chudobě, nedosáhne na zdravotní péči či zajištění vzdělání svým dětem, před tím není možné zavírat oči.

Můžete nám stručně představit vaše klíčové projekty?

V současné době jsou hlavní náplní činnosti projekty zahraniční rozvojové spolupráce a rozvoj dobrovolnictví. V projektech klademe důraz na trvalou udržitelnost a soběstačnost, aktivní přístup místních lidí a přebírání zodpovědnosti.
Mezi hlavní projekty patří komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni, které denně navštěvuje přes 500 dětí. Jeho součástí je sirotčinec, mateřská, základní a střední škola, vzdělávací centrum s knihovnou a počítačovou učebnou, zdravotní klinika a farma. 

A program Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku, který funguje od roku 2002 a se vzděláním pomohl více než 4 000 dětem.

Velice mě zaujal program Adopce afrických dětí. Jak funguje a jak se lze stát jeho součástí?

V rámci programu Adopce afrických dětí si můžete vybrat některé z dětí a podpořit ho ve vzdělání. Na našich stránkách www.AdopceAfrika.cz najdete databázi dětí včetně jejich rodinné situace a stupně dosaženého vzdělání. Podpořit tak můžete ty nejmenší děti, které začínají v mateřské školce či základní škole nebo třeba i studenty, kteří by si rádi dokončili studium na střední škole či vyšší odborné škole.

Neméně zajímavé je pak komunitní centrum Ostrov naděje v Keni. Jaký je jeho hlavní přínos?

Tento projekt vytváříme od roku 2003 s místní komunitou ostrova Rusinga Island a jeho hlavním přínosem je poskytnutí přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s respektujícím přístupem 500 dětem a zabezpečení nového domova opuštěným dětem a sirotkům. Klinika, která je součástí komplexu, přináší zdravotní péči pro 20 000 pacientů z oblasti.

Aktuálně právě s projektem komunitního centra procházíte Akcelerátorem Cen SDGs, kde jste společně s dalšími čtyřmi projekty postoupili do jarní akcelerace. Jak se vám dosavadní program líbí?

Moc si této příležitosti a zkušenosti vážíme. Pomohlo nám to rozšířit si obzory a dostat zpětnou vazbu od odborníků. V neposlední řadě si také ujasňujeme další kroky, kterými se chceme vydat na cestě k soběstačnosti tohoto projektu.  

V čem vidíte největší přínos pro váš projekt?

Asi největším přínosem je pro nás nabídnutá pomoc v rámci konzultací a rozjezdu nových možností s odborníky. Věříme, že nám to pomůže nasměrovat naše další kroky k trvalé udržitelnosti projektu Ostrova Naděje, který si stále klademe za náš hlavní cíl.

 ****************

Asociace společenské odpovědnosti v loňském roce již počtvrté udělila Ceny SDGs udržitelným projektům, které mění Česko a svět k lepšímu. Projekty přihlášené do Cen SDGs 2020 měly poprvé možnost zapojit se do Akcelerátoru Cen SDGs. Na podzim se 25 projektů účastnilo rozvojového programu a následné individuální akcelerace, která jim pomohla znásobit pozitivní dopad aktivit, které na podporu SDGs již realizují. S novým rokem začala druhá část Akcelerátoru Cen SDGs, v rámci které bude každému ze zmíněných 5 projektů přidělen profesionální mentor. Ten bude spolu s projekty odhalovat slabé stránky, nacházet jejich efektivní řešení a třeba i nové cesty, kterými se vydat. Projekty mohou využít i odborných služeb a rad více než 200 expertů z Impact Hub. V neposlední řadě získají projekty rozpočet na osobní rozvoj a případné napojení na investice. Jarní část Akcelerátoru Cen SDGs skončí na konci března 2021.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také