Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Poznejte svou jedinečnost díky konstelacím
vložila 30.11.0001
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Poznejte svou jedinečnost díky konstelacím

Konstelace je sebepoznávací metoda, která vychází z principů psychologie C. G. Junga, tj. že i obrazové a imaginativní složky našich osobností mohou sdělovat hluboké a podstatné záležitosti našich životů.

Chci vás seznámit s prakticky využívanou metodou, která staví na celku, systému a struktuře, a současně není nijak snadno vysvětlitelná. Silnou a výraznou zpětnou vazbou u ní jsou pocity a fyzické reakce těla. Vlastní prožitek je u této metody nezastupitelný. Rituální pole, které je v rámci konstelací vytvářeno, nás spojuje s vlastní duší, jejím záměrem a s tím, co je většíNěkdo si třeba usmyslí, že by se rád podíval na jeho vztahy ke svému zaměstnání, k penězům a lásce. A za každý z těchto fenoménů si vybere zástupce (přítomné osoby, jindy třeba figurky či symbolické předměty), rozestaví je do prostoru tak, jak si myslí, že odpovídají jeho pocitům, a pak se už nestačí divit, co vše se děje. Konstelace nám pomáhají uvědomit si, že vše v našem životě je spolu provázané. Systemický přístup odkazuje na vnímání systému. Takovým systémem lidského jedince může být např. původní či současná rodina (rodiče, prarodiče, děti, včetně těch nenarozených, další příbuzní), pracovní prostředí (nadřízení, podřízení, spolupracovníci), ale také abstraktní ideje a vztah jedince k nim (životní poslání, životní povolání, finanční zajištění, zdroje síly apod.), systém našeho vlastního těla (pohybový systém, nervový systém, jednotlivé orgány) či jakýkoliv jiný celek.

Všechny tyto prvky se více či méně funkčně ovlivňují, spolupůsobí na sebe navzájem. A změna jediného prvku radikálně proměňuje celek. V tom mohou být pro nás konstelace navýsost inspirativní, totiž v uvědomění, že žádná událost, žádný prožitek se nerealizuje ve vzduchoprázdnu či v izolaci abstraktního jedince.

Těším se na setkání s vámi, pokud mi dáte důvěru!!! Jsem v Olomouci.  

 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také