Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Bikini-fitness.cz sport s láskou
vložila 28.5.2019
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Bikini-fitness.cz sport s láskou

Zdravý životní styl musí být naší součástí. Navíc by se mělo jednat o styl osobitý,

šitý na míru každé z nás. Takové vnitřní, soukromé wellness.

I takhle může vypadat maminka dvou dětí, když se dobře
sladí se zdravým životním stylem.“

FITNESS - mé druhé já

„Svůj životní styl může změnit každý,“ říká Michaela Kötelešová,
zakladatelka internetového portálu bikini-fitness.cz Zdůrazňuje
současně, že cesta ke změně bude pro každého jinak náročná
a pro někoho zdánlivě neproveditelná. Pak záleží ve velké míře

na tom, jak dlouho si nově osvojené návyky udržíte. „Jsme lid-
ské bytosti s různými životními cestami a zkušenostmi,“ popi-
suje Michaela. „Změna životního stylu je o nastavení mysli, síle

vůle a dalších okolnostech, které ovlivní, jestli vám to půjde
snáz nebo naopak hůř.“
Každý den se tisíce lidí rozhodnou udělat takovou zásadní
změnu, ovšem jen někteří obstojí. Co jim stojí v cestě?
NEJČASTĚJŠÍ PŘEKÁŽKY
„Lidé bojují hlavně sami se sebou,“ konstatuje žena, která je
dnes velkým vzorem pro tisíce vyznavačů zdravého životního

stylu. A zdůrazňuje, že naprosto zásadní je v tomto směru pev-
ná vůle a pravidelnost.

„Člověk by měl být realista,“ pokračuje ve výčtu faktorů, kte-
ré byste měly zohlednit. Je důležité stanovit si cíle. Ale cíl a sen

není jedno a to samé. Cíl by měl být takový, abyste byly schop-
né ho při vynaložení smysluplného úsilí dosáhnout.

„Nepřeceňujte počáteční úspěchy,“ varuje Michaela. Je určitě
dobré radovat se z prvních shozených kilogramů, ale neměly

byste, tak říkajíc, usnout na vavřínech. Jakmile začnete nastave-
ná pravidla porušovat, abyste se „odměnily“, riskujete jo-jo efekt.

„Chce to trpělivost,“ zaznívá obvyklá rada, kterou nejspíš slý-
cháte ze všech stran. Nadbytečná kila jste nenabraly za týden,

nedá se tedy očekávat, že se jich během tak krátké doby zbavíte
„Nepřehánějte to, nic se nedá uspěchat.“ Spoustě lidí brání

podle Michaely Kötelešové v dosažení dlouhodobých a opti-
málních výsledků malý prostor na regeneraci a také nedostatek

kvalitního spánku. Pokud má tělo podávat výkony, musí mít
možnost si adekvátně odpočinout.
„Nekopírujte, hledejte svou vlastní cestu.“ Je důležité získávat
motivaci, seznámit se s možnostmi, analyzovat je a následně si
vytvořit svůj systém. Takový, který se stane vaší nedílnou součástí.
BEZ ČEHO TO NEPŮJDE...
Jsou vlastnosti a předpoklady, které vám na cestě ke zdravému
stylu života pomohou, řadu z nich si navíc v průběhu celého
procesu můžete budovat.
„Za zcela zásadní považuji cílevědomost, pevnou vůli, odhodlanost,

určitou sportovní zdatnost a pozitivně naladěného sportovního du-
cha,“ vyjmenovává Michaela, podle níž je zdraví odrazem toho, jak

se stravujeme, hýbeme, zda umíme odpočívat, nechybí nám smysl
pro disciplínu a také jedna opravdu velmi důležitá věc...

„Musíte se naučit mít rádi svoje tělo,“ zdůrazňuje jedna z nejvy-
hledávanějších fitness mentorek u nás. A nabízí se otázka, kde

bere motivaci žena, která je sama inspirací pro tolik dalších lidí?
O MOTIVACI
„Já vlastně motivuji sama sebe,“ usmívá se Michaela a dodává,
že za velkou výhodu považuje svou cílevědomost, píli a nadšení.

Vlastnosti, které jí hodně pomáhají. Motivace je pak prý jen je-
jich blízká příbuzná, působící jako hnací motor pro veškeré po-
zitivní pocity a stimulující dosažení vysněného cíle. „Motivují

mne také zpětné ohlasy žen, kterým jsem já sama pomohla, aby
začaly sportovat nebo se ve sportu zlepšily. Role motivátorky

mě velmi baví a naplňuje. Snažím se být ženám dobrým příkla-
dem, ukázat jim, jak lze trávit volný čas sportem. Prezentuji jim,

že fitness je vlastně synonymum zdravého životního stylu.“
PROČ ZROVNA BIKINY FITNESS?

Michaela umožňuje začínajícím sportovkyním, aby se zviditelni-
ly prostřednictvím jejího portálu. Zkušeným závodnicím nabízí

prostor, kde mohou uplatnit své znalosti a rozvíjet svůj potenci-
ál. Stránky bikini-fitness.cz tak sdružují nejen závodnice z Čes-
ké a Slovenské republiky, ale také ze vzdálenějších zemí, čímž

napomáhají vytváření bližších vazeb zahraničních závodnic
k naší zemi. Najdete tam tedy i profily zahraničních závodnic,
které můžete vidět na soutěžích u nás a rády se k nám vrací.
Záběr je ovšem mnohem širší a stránky tak oslovují nejenom
aktivní závodnice, ale také kondiční sportovce. Nabízí aktuality
z bikiny fitness soutěží, bazar plavek a dalších fitness pomůcek
a v neposlední řadě krásné fotografie.
„Na bikiny fitness mě zaujala její krása a sportovní cíle. Konkrétně

krása ženského těla vysportovaného tak akorát,“ vysvětluje Micha-
ela, proč se věnuje právě této kategorii. „Oceňuji zdůraznění přiro-
zeného svalového rozvoje postavy, eleganci, ženskost a pěknou

prezentaci. Je to kategorie u diváků velice oblíbená a mnohem lé-
pe oceňovaná laickým publikem než např. ženská kulturistika.“

Ať už o závodní dráze přemýšlíte, nebo nikoliv, tohle je kategorie,
jejíž zásady vás naučí, jak vaše tělo funguje a reaguje na trénink
i vhodnou stravu. A Michaela vzkazuje: „Držím palce všem, kteří
si dokáží správně naprogramovat svůj životní styl a skloubit ho
s každodenními povinnostmi. Není to snadné, ale pevné zdraví,
skvělá kondice a spousta životní energie za to stojí.“

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také